Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Bezinningskring rond het Heilig Avondmaal

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt een bezinningskring gehouden. Een gedeelte uit het Avondmaalsformulier wordt uitgelegd, waarna er gelegenheid is voor vragen.

De leiding ligt bij de predikant of in geval van een vacature bij een pastoraal medewerker.

De deelname staat open voor iedereen, in het bijzonder degenen die belijdend lid zijn van de gemeente of zich voorbereiden op het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof.

De aanvang is om 20.00 uur. De data staan in de agenda.

Beheer