Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Contactmiddag

Aangezien de contactmiddagen een zelfde beeld geven als andere kringen. n.l. een teruglopende belangstelling heeft de leiding er voor gekozen om aan te sluiten bij de ontmoetingsmiddagen van de Singelkerk. Deze middagen staan in teken van bezinning, ontspanning en ontmoeting en worden gehouden in gebouw Obadja, Schepenstraat 4, tel. . Het bovenstaande geldt niet voor de Kerstviering en de Paasviering die nog in het verenigingsgebouw van de Boezemkerk zullen worden gehouden.

Als u vervoer wenst kunt u contact opnemen met Jaap Oudijn of Arie de Heer. Voor de data, zie de agenda.

Beheer