Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Contactmiddag

In het winterseizoen wordt één keer per maand, meestal op de derde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur een contactmiddag georganiseerd. Ouderen en alleenstaanden kunnen daar elkaar ontmoeten.

Er wordt begonnen met een meditatief gedeelte, waarin een bijbelgedeelte overdacht wordt door de predikant of in geval van een vacature een pastoraal medewerker. Daarna is er een gedeelte dat elke keer anders wordt ingevuld, bijv. met informatie via beeld en geluid door een (gast)spreker van binnen of buiten de wijkgemeente of door gezamenlijk (creatief) bezig te zijn.

In de maand december is er een Kerstviering van 11.00 tot 15.00 uur. Daarin is naast een meditatie veel samenzang. Ook gebruiken we met elkaar een uitgebreide broodmaaltijd. Daarnaast worden enkele gedichten en een verhaal voorgedragen. Doorgaans is er ook een bijdrage van een koor of wordt de zang door één of meer musici begeleid. Dit programma-onderdeel vindt plaats in de kerkzaal.

In de week na Pasen is er een Paasviering van 11.00 tot 15.00 uur met een vergelijkbare invulling.

Da data voor de contactmiddagen staan in de agenda.

Voor deelname aan de Kerstviering en de Paasmiddag is opgave vooraf nodig. Informatie daarover staat ook in het kerkblad.

Beheer