Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Coronamaatregelen

Maatregelen voor de kerkdiensten in de Boezemkerk tijdens de coronacrisis

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen het volgende. Gelukkig blijven de kerkdiensten mogelijk. Er is gevraagd om de diensten met maximaal 30 bezoekers te houden. Daar willen wij dan ook gelegenheid voor geven. Concreet betekent dit dat er voor ons niet zoveel verandert omdat we de afgelopen zondagen ongeveer dit aantal bezoekers hadden. Naar aanleiding van het protocol van de PKN willen wij u de volgende maatregelen weer een keer onder aandacht brengen:

  1. Het is verplicht om de namen en telefoonnummers van de bezoekers te noteren, deze gegevens worden zes weken bewaard en daarna vernietigd.
  2. U komt de kerk binnen via de hoofdingang onder het orgel waar het voor u mogelijk zal zijn uw handen te desinfecteren.
  3. U kunt een plek in de kerk opzoeken met instandhouding van de afstand van 1,5 meter (dat is minmaal 3 stoelen)
  4. U dient nog geen gebruik te maken van de garderobe, u jas neemt u mee naar uw zitplaats.
  5. Wij verzoeken u na de dienst, de van de kerk gebruikte bundels te reinigen om daarna zo snel mogelijk naar huis te gaan. Houdt hierbij de gevraagde 1,5 meter afstand aan.
  6. Indien u last heeft van een van de volgende klachten: neusverkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten dient u de dienst thuis te volgen.
  7. We willen in oktober gebruik gaan maken van voorzangers. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar

We hopen dat het snel weer mogelijk zal worden de diensten weer normaal met elkaar te houden en vieren. Wij hopen en bidden dat God zijn zegen wil verbinden aan Zijn Woord en Hij ook op die plekken aanwezig wil zijn waar de dienst op een andere manier dan in de kerk gevolgd wordt.

Met behulp van computer, laptop, tablet of smartphone zijn de diensten met beeld te volgen op deze pagina.
In haar vergadering van 23 maart heeft de kerkenraad besloten om de mogelijkheid om online de diensten te volgen uit te breiden. In de kerk en in de zaal van het verenigingsgebouw zijn camera’s geïnstalleerd zodat de diensten online met beeld zijn te volgen. Wij zijn dankbaar dat wij op deze wijze toch nog Gods Woord mogen verkondigen.
Verder gaat het koffiedrinken na de morgendienst op de eerste zondag van de maand niet door en worden doordeweekse activiteiten geannuleerd.

U zult begrijpen dat de aanschaf van de camera’s en het niet ontvangen van collectegelden een financiŽle aderlating betekend. Daarom vragen wij u dringend om het collectegeld/giften over te maken op de bank van de kerkvoogdij via de gegevens van het "kerkenwerk" op de Bijdragen-pagina.
Ook voor de overige bestemmingen en voor de Diaconie, kunt u gegevens vinden op de aangegeven pagina.
De kerkenraad rekent op u!

De kerkenraad

Beheer