Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Kerkblad

De algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Ridderkerk geeft het kerkblad met de naam "Kerkelijk Contact" uit. Dit verschijnt eenmaal per twee of drie weken. De abonnementsprijs is €15,50 per jaar.

Naast al het nieuws uit de centrale gemeente bevat dit blad nieuws en mededelingen die onze wijkgemeente betreffen. Als u een abonnement wenst op het kerkblad of als er mutaties zijn, kunt u dit doorgeven via onderstaande informatie. Het kerkblad van gemeenteleden die in Rotterdam wonen, wordt via de post bezorgd of ‘s zondags in de kerk aangereikt.

Abonnementenadministratie en bezorging:

A. Bijkerk
B. Sweelinckstraat 87, 2983 XJ Ridderkerk
tel. / , e-mail:

Kopij

Kopij dient uiterlijk op vrijdag, acht dagen voorafgaande aan de verschijningsdatum, ingeleverd te worden bij

Beheer