Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Mannenvereniging

Belangrijk voor zowel jongere als oudere mannen in de gemeente!

Graag willen wij het werk van de mannenvereniging in onze gemeente in uw belangstelling en voorbede aanbevelen. Vaak staat het werk dat op de mannenvereniging gebeurt wat minder op de voorgrond, maar ook bij ons gaat iedere verenigingsavond de Bijbel open en komen wij samen rondom het Woord van God.

Denkt u nu niet dat de mannenvereniging niets voor u is! Vaak is het zo dat onbekend onbemind maakt, maar bij een bezoek aan de mannenvereniging merken veel bezoekers hoe goed het is om rondom een opengeslagen Bijbel elkaar te ontmoeten en studie te maken van de goede woorden van God. Het is ook zo belangrijk voor het persoonlijke geloofsleven.

Misschien denkt u nu toch nog: "Ik naar de mannenvereniging? Ik zal er eens over denken..."

Mogen wij u daarbij een handje helpen? Hieronder vindt u vijf redenen om de mannenvereniging wél te bezoeken.

Om een belofte na te komen!

Denkt eens terug aan het moment dat u belijdenis deed of aan de doop van uw kind(eren)! Klonk daar niet een ’jawoord’ dat ingevuld moet worden? U hebt toch ook een verantwoordelijkheid om bezig te zijn in de dingen van het Koninkrijk van God?

Om een schatgraver te worden!

Waar vult u uw tijd mee? Is het niet zo dat de alledaagse dingen van het leven ons bezig houden? Het Woord is echter als een akker met een grote Schat! Alleen hij die Jezus Christus kent is echt rijk! Jezus geeft u dan invulling van uw leven.

Om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren!

Luisteren naar het Woord en luisteren naar elkaar. Op de mannenvereniging gaan oudere en jongere leden met elkaar in gesprek. Beide kunnen van elkaar leren en kunnen samen leren door het bestuderen van de Bijbel ook als het gaat over de hedendaagse dingen en de problemen in onze samenleving. Ook kunnen ouderen van jongeren leren hoe zij het geloof beleven. Omgekeerd kunnen jongeren ook veel van ouderen leren. Ouderen hebben veel meer levenservaring en hebben ook vaak ervaring opgedaan in het kerkelijk werk. Het is daarom een goede zaak als ouderen en jongeren op de mannenvereniging zitten, naar elkaar luisteren en zo van elkaar leren. We kunnen elkaar ook kunnen bemoedigen.

Om opgebouwd en versterkt te worden in het geloof!

Bouwen gaat steen voor steen. Geestelijk gezien werkt de Heilige Geest ook zo. Hij gebruikt de Bijbelstudies en Hij gebruikt het gesprek over de Bijbelstudie. Hij helpt ons de verbanden te leggen tussen verschillende geestelijke zaken. Zo bouwt de Heilige Geest op en versterkt Hij! Daar wil God ook de mannenvereniging voor gebruiken!

Om mee te werken aan de opbouw, de groei en bloei van de gemeente!

Bij de belijdenis hebben wij ons jawoord gegeven op de vraag of wij willen meewerken aan de opbouw van de gemeente. Dit draagt Jezus ons ook op in Mattheüs 28 vers 19:

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen."
(Herziene Statenvertaling, Mattheüs 28:19)

Om daaraan mee te kunnen werken is kennis nodig. Kennis van de Bijbel en de belijdenis. Deze kennis ontbreekt vaak of is maar heel beperkt aanwezig. Maar... deze kennis is wel nodig voor het goed functioneren van de gemeente. We kunnen niet onder onze opdracht uit. De mannenvereniging is ook een plaats om kennis op te doen. Wie een inleiding wil houden kan dat doen, maar dit is niet verplicht. Ook gebruiken wij inleidingen uit het blad van Mannenbond ’De Hervormde Vaan’

Als u/jij het voorgaande gelezen hebt, hopen wij dat e.e.a. voldoende reden is om ook de vergaderingen van de mannenvereniging te gaan bezoeken. U/Jij bent van harte welkom op onze verenigingsavonden.

De vereniging

...telt momenteel 16 leden.
...komt in de periode september t/m april om de twee weken bij elkaar in het Verenigingsgebouw naast de Boezemkerk, en wel op donderdagavond. Vanaf 19.30 uur is er dan koffie en om 19.45 uur begint dan de vergadering.
...heeft een bijzonder lage contributie (€16,- per jaar) en daarvoor ontvangt u ook 10 keer per jaar ’De Hervormde Vaan’. Maar u kunt natuurlijk eerst een aantal vergaderingen als belangstellende bezoeken.

Wij hopen u/jou binnenkort op onze vergaderingen te mogen ontmoeten. De vergaderingen staan in de agenda. Uiteraard kun je met ons contact opnemen voor vragen.
Beheer