Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Vrouwen-Bijbel-Gesprekskring

In het voorjaar van 2005 is de Vrouwen-Bijbel-Gesprekskring gestart. Mevrouw Van den Born is de initiatiefneemster geweest van onze Gesprekskring. Eenmaal per maand komen er zo'n 20 vrouwen samen in het verenigingsgebouw om een gedeelte uit de Bijbel met elkaar te lezen. Aan de hand van een Bijbelstudieboekje en bespreken we een aantal vragen over dat gedeelte. Ieder seizoen wordt er door enthousiaste leden van de kring een uitje georganiseerd.

In het seizoen 2014/2015 hopen we het boekje "Bijbelse figuren" van Dhr. Hartman met elkaar te bestuderen en te bespreken. We zullen nader kennismaken met bekende en minder bekende Bijbelse figuren. Onder andere Debora, Naomi, Orpa en Ruth zullen het onderwerp van gesprek zijn. Wat wil de Heere ons door hun levensverhalen leren?

We komen bij elkaar op woensdagavond en beginnen om 19.45 uur. Voor de data: zie de agenda. Wie mee wil doen is van harte welkom! Heeft u vragen over onze kring? Neem dan contact op.

Beheer