internationale samenkomst 4 oktober 2020
Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Boezemkerk in Bolnes.

Maatregelen voor de kerkdiensten in de Boezemkerk tijdens de coronacrisis

De maatregelen rondom de kerkdiensten worden langzaam wat versoepeld. Vanaf 1 juni, 2e Pinksterdag, is het weer mogelijk om met groepen tot 30 personen bij elkaar te komen. We hadden u gevraagd om de diensten de komende maand nog zoveel mogelijk thuis te volgen. Omdat we zien dat de andere wijken ook weer diensten tot 30 personen beleggen willen wij daar ook gelegenheid voor geven. Naar aanleiding van het protocol van de PKN en de adviezen van het RIVM hebben wij de volgende maatregelen genomen om toch dienst te kunnen houden:

  1. Het is verplicht om de namen en telefoonnummers van de bezoekers noteren, deze gegevens worden zes weken bewaard en daarna vernietigd. Het is belangrijk op tijd te komen zodat alles op tijd geregeld kan worden.
  2. U komt de kerk binnen via de hoofdingang onder het orgel waar het voor u mogelijk zal zijn uw handen te desinfecteren.
  3. U dient nog geen gebruik te maken van de garderobe, uw jas neemt u mee naar uw zitplaats.
  4. Er is elke dienst een coördinator die u uw plaats in de kerk wijst. Dit betekent dat u mogelijk even moet wachten. Let u op de afstand!
  5. Het kerkgebouw wordt, tijdens de dienst, zo goed mogelijk geventileerd.
  6. Er wordt tijdens de diensten vanaf 1 juli weer op de gebruikelijke wijze gecollecteerd.
  7. Wij verzoeken u na de dienst, de van de kerk gebruikte bundels op de daarvoor bestemde tafels te leggen om daarna zo snel mogelijk naar huis te gaan. Houdt hierbij de gevraagde 1,5 meter afstand aan.
  8. Indien u last heeft van een van de volgende klachten: neusverkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten dient u de dienst thuis te volgen.
  9. Houdt u er extra rekening mee dat er tijdens de diensten de mogelijkheid wordt geboden mee te zingen, mochten de richtlijnen veranderen dan zullen we hierop schakelen.

Na 1 juli zal het misschien weer mogelijk worden diensten tot 100 personen in de kerk te houden. Ook dan willen we u vragen bovenstaande zoveel mogelijk in acht te nemen.
Wij hopen en bidden dat God zijn zegen wil verbinden aan Zijn Woord en Hij ook op die plekken aanwezig wil zijn waar de dienst op een andere manier dan in de kerk gevolgd wordt.

Met behulp van computer, laptop, tablet of smartphone zijn de diensten met beeld te volgen op deze pagina.
In haar vergadering van 23 maart heeft de kerkenraad besloten om de mogelijkheid om online de diensten te volgen uit te breiden. In de kerk en in de zaal van het verenigingsgebouw zijn camera’s geïnstalleerd zodat de diensten online met beeld zijn te volgen. Wij zijn dankbaar dat wij op deze wijze toch nog Gods Woord mogen verkondigen.
Verder gaat het koffiedrinken na de morgendienst op de eerste zondag van de maand niet door en worden doordeweekse activiteiten geannuleerd.

U zult begrijpen dat de aanschaf van de camera’s en het niet ontvangen van collectegelden een financiële aderlating betekend. Daarom vragen wij u dringend om het collectegeld/giften over te maken op de bank van de kerkvoogdij via de knop "Kerkenwerk" op de pagina Bijdragen.
Ook voor de overige bestemmingen en voor de Diaconie, kunt u knoppen vinden op de aangegeven pagina.
De kerkenraad rekent op u!

De kerkenraad


De Boezemkerk is één van de wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Ridderkerk die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op haar beurt weet zij zich door het geloof in Jezus Christus één met alle christenen van alle tijden en plaatsen.

Op deze website vindt u veel informatie over onze gemeente. Zo kunt u onder andere lezen wat we precies geloven, wanneer de erediensten zijn en welke activiteiten we zoal ondernemen.

Als u naar aanleiding van deze website vragen heeft neemt u dan gerust contact met ons op.

De heg van de Boezemkerk wordt geknipt - zomer - 2011
Kalender

28-03-2020
Bijdragen
U zult begrijpen dat de aanschaf van de camera’s en het niet ontvangen van collectegelden een financiële aderlating betekend. Daarom vragen wij u dringend om het collectegeld/giften over te maken op de bank van de kerkvoogdij via de knop "Kerkenwerk" op de pagina Bijdragen.
Ook voor de overige bestemmingen en voor de Diaconie, kunt u knoppen vinden op de aangegeven pagina.
De kerkenraad rekent op u!
Beheer