Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Boezemkerk.

Vind hier alle huidige maatregelen rondom het coronavirus

De Boezemkerk staat in de mooie wijk Bolnes. Bij deze kerk hoort een gemeente, een groep van mensen die het geloof in Jezus delen en daardoor als een soort familie met elkaar verbonden zijn.

Onze gemeente wil als een familie zijn, die open staat voor iedereen die op zoek is naar geborgenheid, zingeving en liefde. Wij dienen namelijk een God die van alle mensen houdt. God houdt dus ook van u/jou!

Om een relatie met Hem mogelijk te maken, zond God Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Hij werd mens en Hij liet tijdens Zijn leven zien Wie God is. Dat deed Hij door op te komen voor het zwakke, voor onrecht en door te helen wat gebroken was. Aan het einde van Zijn leven, stierf Jezus aan het kruis. Hij gaf Zijn leven vrijwillig uit handen, als offer voor alles wat tussen God en ons in staat. Zo maakte Jezus de weg voor ons vrij naar God.

In de Bijbel staat: ´Want zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar voor eeuwig zal leven!´ (Johannes 3:16)

´De wereld´, dat betekent dat Jezus´ offer ook voor u, voor jou is. Alleen maar door dat te geloven, ontvangt u, ontvang jij hoop. Hoop voor dit leven en hoop voor de eeuwigheid. En zal God u/jou omringen met Zijn liefde!

Dit zijn ingewikkelde woorden voor wie hier niet zo in thuis is. Bel of mail daarom gerust als u/je hierover door wil praten.

In deze coronatijd kunnen veel van onze activiteiten helaas niet plaats vinden. Wel zijn er op zondag kerkdiensten. Van harte welkom!Hoofdpagina-afbeelding van de Boezemkerk
Kalender

11-10-2020
Bijdragen
U zult begrijpen dat de aanschaf van de camera’s en het niet ontvangen van collectegelden een financiële aderlating betekend. Daarom vragen wij u dringend om het collectegeld/giften over te maken op de bank van de kerkvoogdij via de gegevens van het "kerkenwerk" op de Bijdragen-pagina.
Ook voor de overige bestemmingen en voor de Diaconie, kunt u gegevens vinden op de aangegeven pagina.
De kerkenraad rekent op u!
Beheer