Boezemkerk

Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes

Hartelijk welkom op de website van de Boezemkerk

De Boezemkerk staat in de mooie wijk Bolnes. Bij deze kerk hoort een gemeente, een groep van mensen die het geloof in Jezus delen en daardoor als een soort familie met elkaar verbonden zijn.

Onze gemeente wil als een familie zijn, die open staat voor iedereen die op zoek is naar geborgenheid, zingeving, liefde en geloof. Wij dienen namelijk een God die van alle mensen houdt. God houdt dus ook van u/jou!

Om een relatie met Hem mogelijk te maken, zond God Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Hij werd mens en Hij liet tijdens Zijn leven zien Wie God is. Dat deed Hij door op te komen voor de zwakken, voor hen die onrecht werd aangedaan. Ook heelde Hij wat gebroken was. Aan het einde van Zijn leven, stierf Jezus aan het kruis. Hij gaf Zijn leven vrijwillig uit handen, als offer voor alles wat tussen God en ons in staat. Zo maakte Jezus de weg voor ons vrij naar God.

In de Bijbel staat: ´Want zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar voor eeuwig zal leven!´ (Johannes 3:16)

´De wereld´, dat betekent dat Jezus´ offer ook voor u, voor jou is. Alleen maar door dat te geloven, ontvangt u, ontvang jij hoop. Hoop voor dit leven en hoop voor de eeuwigheid. En zal God u/jou omringen met Zijn liefde!

Dit zijn ingewikkelde woorden voor wie hier niet zo in thuis is. Bel of mail daarom gerust als u/je hierover door wil praten.