Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De persoonsgegevens van de leden (incl. doopleden en anderen) die in onze bestanden worden vermeld zijn zorgvuldig opgeslagen.
Persoonlijke informatie die wordt verstrekt in uitnodigingen en brieven wordt alleen onder de leden verspreid. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet elders gepubliceerd.
Bovenstaande is vastgelegd in de privacyverklaring van de Wijkgemeente Boezemkerk