Geef hier uw bijdragen voor de Boezemerk

U kunt via de onderstaande gegevens zelf een bedrag overmaken.

Kerkenwerk en het Wijkfonds: NL 03 INGB 0000 1041 44 t.n.v. "Kerkbestuur Ned. Herv. Kerk Bolnes".
De Diaconie en de Zending: NL 88 RABO 0355 4349 89 t.n.v. "Diac.Herv.Wijkgem.Boezemkerk".

De kerkenraad rekent op u!

ANBI gegevens zijn te vinden op de website van de Hervormde Gemeente Ridderkerk