Ontmoetingsmiddag

In samenwerking met de Singelkerk worden er voor ouderen in de gemeente maandelijks een ontmoetingsmiddag georganiseerd in gebouw Obadja, Schepenstraat 4, tel. . Na het welkom, zingen we met elkaar een psalm en aansluitend luisteren we naar een meditatie. Tijdens de pauze is er volop gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Het programma na de pauze is elke ontmoetingsmiddag weer anders. De ene keer wordt er een diapresentatie over bijvoorbeeld de natuur verzorgd, een andere keer krijgt iemand de gelegenheid iets over haar/zijn werkkring, hobby of anderszins te komen vertellen en/of te laten zien.

Houd de agenda in de gaten voor de volgende ontmoetingsmiddag(en), met daarbij, zodra bekent, de invulling die het gedeelte na de pauze heeft. De middag begint om 14.30 uur en eindigt rond 16.15 uur. Voor vervoer kunt u bellen met Jaap Oudijn of Arie de Heer.