Kerkblad

De algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Ridderkerk geeft het kerkblad met de naam "Kerkelijk Contact" uit. Dit verschijnt eenmaal per twee of drie weken. De abonnementsprijs is €15,50 per jaar.

Naast al het nieuws uit de centrale gemeente bevat dit blad nieuws en mededelingen die onze wijkgemeente betreffen. Als u een abonnement wenst op het kerkblad of als er mutaties zijn, kunt u dit doorgeven via onderstaande informatie. Het kerkblad van gemeenteleden die in Rotterdam wonen, wordt via de post bezorgd of ‘s zondags in de kerk aangereikt.

Abonnementenadministratie en bezorging:

Wilfred en Monica Appeldoorn
Windmolen 19, 2986 TH Ridderkerk
tel. , e-mail:

Kopij

Kopij dient uiterlijk op vrijdag, acht dagen voorafgaande aan de verschijningsdatum, ingeleverd te worden bij