Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk

Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) is opgericht door de gezamenlijke diaconiën van de hervormde gemeente Ridderkerk in samenwerking met Stichting Schuilplaats te Veenendaal, een interkerkelijke landelijk werkende hulporganisatie. Vanuit een christelijke levensbeschouwing wordt hulp geboden bij relatie- en opvoedingsproblemen, psychische problemen zoals overspannenheid, identiteitsvragen, depressies, psychosomatische problemen zoals hyperventilatie en spanningshoofdpijn, seksuele problemen en verwerking van bijv. rouw of incest. De hulp is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Ridderkerk en zij die kerkelijk betrokken zijn, maar buiten de gemeente wonen. Het DMW biedt verschillende vormen van hulp door middel van informatie, advies, begeleiding, ondersteuning en verwijzing.

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Schuilplaats.

Wilt u zich aanmelden, advies inwinnen of heeft u een vraag? Neemt u gerust contact op!