Pioniersplek "Het Anker van Bolnes"

Sinds september 2021 wordt er met activiteiten rond een kringloopwinkel in onze wijk gepionierd. Dat betekent dat er gezocht wordt naar nieuwe manieren om als kerk in de wijk present te zijn. Bij dit mooie werk, waarbij we praktisch gehoor kunnen geven aan onze roeping, zijn verschillende gemeenteleden betrokken. Wilt u ook als vrijwilliger meedoen bij het wekelijkse wijkdiner of in de kringloopwinkel? Neem dan contact op met uw wijkpastor Peter Huijser. Neem ook eens een kijkje op de website of kom een kijkje nemen in het Wijkvoorzieningencentrum aan de Noordstraat 255A.