Hervormde Vrouwendienst

Sinds mei 1976 is de Hervormde Vrouwendienst (HVD) werkzaam als commissie van bijstand namens de kerkenraad en gemeente werkzaam in de wijkgemeente Boezemkerk in blijde en droeve dagen.

De dames leggen bezoeken af op verjaardagen van gemeenteleden ouder dan 75 jaar, langdurig zieken en alleenstaanden. Bij geboorten, huwelijksjubilea en bij thuiskomst na een ziekenhuisopname geven zij blijk van medeleven.

Bij de maandelijkse bijeenkomsten voor ouderen en alleenstaanden treden zij als gastvrouw op. De bijzonder bijeenkomsten ter gelegenheid van kerst en Pasen verzorgen zij geheel door het feestelijk inrichten van de zaal en niet te vergeten een broodmaaltijd.

Het koffieschenken na de morgendienst op de eerste zondag van de maand rekenen zij ook tot hun taak.

Het ouderenblad "Licht in de avond" bezorgen zij elke twee maanden bij hun adressen.

Voor inlichtingen over de HVD kunt u contact opnemen.