Eredienst algemeen

Tijdstip en kerkdiensten

Elke zondag worden er twee diensten gehouden. De eerste dienst begint om 09:30 uur en de tweede om 17:00 uur. Voor diverse diensten gelden afwijkende tijden. Deze staan hieronder vermeld.

  • Op de christelijke feestdagen beginnen de morgendiensten om 09:15 uur.
  • Op Goede Vrijdag is er één dienst die om 19:30 begint.
  • Op Hemelvaartsdag is er één dienst om 09:30 uur.
  • Op oudejaarsavond begint de dienst om 19:00 uur en op nieuwjaarsmorgen om 10:00 uur.
  • De diensten op dank- en biddag beginnen om 19:30 uur.

Voor verdere afwijkende diensten en voor een overzicht van de voorgangers, kunt u kijken op het preekrooster.

Voorbede en dankzegging

In de kerkdiensten wordt er voorbede en dankzegging gedaan. Tijdens de morgendienst worden gemeenteleden in droevige, zorgelijke of vreugdevolle omstandigheden met naam genoemd. Mocht u behoefte hebben aan voorbede of dankzegging, dan kunt u dat doorgeven aan een van de kerkenraadsleden.

Vervoer naar de kerk

Voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, is er een autodienst. Neem hiervoor contact met ons op.

Kinderoppas

Zie voor meer informatie de pagina over Kindernevendienst en oppas