Orgel geschiedenis

Op 19 december 1957 werd de Nederlandse Hervormde Boezemkerk te Bolnes in gebruik genomen. Vanwege de vochtigheid in het nieuwe gebouw was het niet verantwoord meteen een orgel te plaatsen. Daarmee werd gewacht tot 1960. De gemeente nam het orgel in gebruik op woensdag 25 mei 1960 in een dienst die werd geleid door dominee F.J. Sinke.

Het orgel is gebouwd door Willem van Leeuwen Gzn., orgelmaker te Leiderdorp, volgens het zuiver mechanische VEKA sleepladen systeem. De bouw vond plaats onder toezicht van de Synodale Orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze commissie bestond uit de heer Lambert Erné, organist van de Nicolaïkerk in Utrecht en klankregisseur van de Nederlandse Radio Unie en de heer Willem Hulsman, organist van de Bergkerk in Amersfoort. Vanwege het gebrek aan voldoende geld was het plan voorlopig een orgel te realiseren met 12 stemmen en een rugwerk te reserveren.

Door de jaren heen is veelal gebleken, dat vaak van reserveren niets terecht komt. Een gemeentelid, die de bui zag hangen, bood spontaan een renteloze lening aan. Daardoor werd het mogelijk een rugwerk toe te voegen.

Het orgel telt 18 sprekende stemmen (registers) en behoort tot één van het hoogst geklasseerde orgels in ons land. De bouwer was ook erg trots op zijn werk en gebruikte de foto van het front jarenlang in zijn advertenties als blikvanger. Ook bezocht hij het orgel vaak met orgelcommissies, die plannen hadden voor aanschaf van een nieuw orgel. Vanwege de kleur van de kas, noemde hij het instrument "Het rode orgel". Direct na de ingebruikname was er vanuit het hele land veel belangstelling en werd het door veel orgelliefhebbers bezocht.

In het boek "Organum novum", orgelbeweging in Nederland sinds 1945, wordt het orgel ook vermeld.

De dispositie

Hoofdwerk Rugwerk Pedaal Koppelingen
Prestant 8‘ Holpijp 8‘ Subbas 16‘ Rugwerk - Hoofdwerk
Roerfluit 8‘ Prestant 4‘ Prestant 8‘ Hoofdwerk - Pedaal
Octaaf 4‘ Speelfluit 4‘ Fagot 16‘ Rugwerk - Pedaal
Gedekte fluit 4‘ Gemshoorn 2‘ Schalmey 4‘ Tremulant
Oktaaf 2‘ Nasard 1 1/3‘
Mixtuur 1 1/3‘ 4-6 sterk Scherp 1‘ 1-3 sterk
Trompet 8‘ Kromhoorn 8‘